Konal se odborný seminář o mlatech 4.10.2021 od 9:00 za účasti Parkdecoru®

Seminář "Mlatové povrchy v kontextu klimatických změn a zamyšlení nad jejich možností využití v městské prostředí"

Pokud se chcete dovědět více o mlatových površích, zúčastněte se odborného semináře v prostorech magistrátu hl. města Prahy a praktické ukázky realizace v parku Stromovka.

Budeme se na Vás těšit!